Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy. Zadania logopedy w przedszkolu: przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy wychowanków, diagnozowanie logopedyczne, organizowanie pomocy...