Ramowy rozkład dnia

6.30 – 7.30 – swobodna aktywność w kącikach zainteresowań zgodnie z potrzebami dzieci.
Praca indywidualna.

7.30 – 8.15 – zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, w tym z uwzględnieniem
pomysłów dzieci:
• zabawy, opowieści ruchowe,
• zabawy muzyczno – ruchowe,
• integracyjno – ruchowe,
• zabawy dźwiękonaśladowcze,
• zabawy dydaktyczne,
• ruch przy muzyce,
• pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

8.15 – 9.20 – czynności przygotowujące do śniadania; śniadanie i mycie zębów:
• higieniczne,
• organizacyjno – porządkowe,
• zwyczajowo – kulturalne.

9.20 – 11.00 – zajęcia poznawczo – wychowawcze(zespołowe i grupowe), cykliczne zajęcia
wynikające z realizacji planu pracy z wykorzystaniem metod:
• elementy metody Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz,
• elementy dziecięcej matematyki wg. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
• elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
• zajęcia teatralne,
• zajęcia grafomotoryczne,
• zajęcia profilaktyczne,
• zajęcia rozwijające aktywność twórczą,
• realizacja projektów,
• zajęcia sprawnościowe i sportowe,
• spacery i wycieczki,
• zajęcia przyrodnicze itp.

11.00 – 11.30 – czynności przygotowujące do II śniadania:
• czynności higieniczno – sanitarne,
• organizacyjno – porządkowe,
• zwyczajowo – kulturalne.

11.30 – 13.00 – czynności przygotowujące dzieci do wyjścia na plac zabaw, spacery
i wycieczki:
• ustalenie zasad zabaw na placu zabaw,
• określenie części garderoby adekwatnej do pogody,
• swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu
gimnastycznego,
• prowadzenie obserwacji przyrodniczych i doświadczeń,
• spacery i krótkie wycieczki,
• gry i zabawy sportowe(zespołowe, grupowe, międzygrupowe).
Nauka języka angielskiego, udział dzieci w kółkach zainteresowań.

13.00 – 13.50 – czynności przygotowujące do obiadu:
• higieniczne,
• organizacyjno – porządkowe,
• zwyczajowo – kulturalne.

13.50 – 14.30 – odpoczynek – relaksacja (higiena układu nerwowego):
• słuchanie muzyki, bajek,
• słuchanie dźwięków przyrody.

14.30 – 15.30 – swobodna aktywność dzieci wg. pomysłów i zainteresowań:
• zabawy i gry indywidualne i zespołowe,
• zabawy ruchowe: spontaniczne i kierowane,
• zabawy na przyrządach ogrodowych,
• pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
Praca indywidualna.

15.30 – 16.30 – zabawy z sali i na placu zabaw:
• układanki, puzzle,
• gry stolikowe,
• zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne,
• zabawy ruchowe na placu zabaw.
Praca w małych zespołach , indywidualna.

Śniadanie

II śniadanie

Obiad

Przedszkole

Przedszkole im. Misia Uszatka w Bojanowie

Oddział przedszkolny na ul. Drzymały

Oddział przedszkolny Gościejewice

Lata pracy potwierdzały coraz oczywiściej, że dzieci zasługują na szacunek, zaufanie i życzliwość, że miło z nimi w pogodnej atmosferze łagodnych odczuwań, wesołego śmiechu, rześkich pierwszych wysiłków i zdziwień, czystych, jasnych, kochanych radości, że praca raźna, owocna i piękna. Janusz Korczak