kolko_plastyczne

Kółko plastyczne

Prowadzenie kółka plastycznego w naszym przedszkolu ma na celu rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły oraz wzbogacanie kontaktu ze sztuką i jej twórcami. Zajęcia odbywać się będą w grupie Uszatków oraz Pajacyków raz w tygodniu po 45 minut. Tematyka zajęć dobierana jest stosownie do pór roku, omawianych tematów, konkursów organizowanych przez różne instytucje oraz pod względem zainteresowań dzieci. Na kółku plastycznym najmłodsi poznawać będą różnorodne techniki plastyczne, wybitnych twórców sztuki oraz sposoby wykorzystania różnych materiałów codziennego użytku do pracach plastycznych. Zajęcia prowadzi pani Katarzyna Rybarczyk

dzieci-taniecKółko taneczne

Taniec i wiele różnych form gimnastycznych znajduje pełen wyraz przy akompaniamencie muzycznym. Muzyka wspomaga ruch, dynamizuje go, steruje i harmonizuje . Łączy go w pewną całość, co daje radość. Ruch przy muzyce jest gimnastyką ciała poprawiającą kondycje i samopoczucie dziecka. Taniec rozwija nie tylko refleks spostrzegawczość, pamięć, ale poprzez odpowiednie działania kształtuje osobowość dziecka . Taniec, który jest bardzo popularny wśród dzieci, sprzyja podnoszeniu sprawności fizycznej, kształtuje jednocześnie estetykę i harmonię ruchów, piękną sylwetkę, poczucie rytmu. Atrakcyjność takich zajęć stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, ukierunkowania na pożyteczną formę zajęć.
W Przedszkolu im. Misia Uszatka w Bojanowie kółko taneczne działa od 3 lat. W bieżącym roku szkolnym skierowane jest ono do dzieci 4-6 letnich, które przejawiają predyspozycje taneczne i zainteresowanie ruchem przy muzyce.
Podczas naszych cotygodniowych zajęć 45 minutowych poznajemy różne rodzaje muzyki, bawimy się przy muzyce doskonaląc poczucie rytmu i uczymy się układów choreograficznych.
Zajęcia z grupą młodszą , 4- latkami, prowadzi pani Ilona Sowińska, a z grupą starszą 5-6 latki, pani Agnieszka Szymkowiak.

kółko teatralne przedszkole

Kółko teatralne

Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Pozwalają one na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Teatr, będący z natury rzeczy syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości.
Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuję naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji, na przykład: w śpiewie, mowie, geście, ruchu.
Zabawy teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtują osobowość, rozładowują nagromadzone emocję oraz wyostrzają wszystkie zmysły dziecka.
Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnie, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości, jest również okazją do wspaniałej zabawy, dając wiele satysfakcji.
Udział dzieci w odtwarzaniu treści utworu skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się. Podczas zajęć z tej dziedziny przedszkolak maże dowiedzieć się, jak powstaje sztuka teatralna i wzbogacić swój słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima.
Dziecko w zabawach w teatr bardzo chętnie utożsamia się z przedstawionymi przez siebie postaciami. Każde dziecko przeżywa i wczuwa się w sytuację bohatera, uczestniczy w ich przygodach, smutkach i radościach.
Edukacja teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyja rozładowaniu napięcia i energii, przynosi radość i satysfakcję.
Gra aktorska stymuluje „młodego aktora” do większego wysiłku, odwagi, staje się motywacją do nowych wyzwań. Daje też poczucie wartości, godności i nadaje sens twórczej aktywności zarówno dziecka, jak i nauczyciela. Mam nadzieję, że obie strony będą się czuły w tej wspólnej działalności spełnione.
Program jest skierowany do dzieci 4,5– letnich z grupy Uszatki. Zgodnie ze swoimi założeniami najważniejszym zadaniem dodatkowych zajęć teatralnych jest rozwijanie uzdolnień artystycznych swoich wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności artystycznej Głównym celem kółka teatralnego jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznawanie środków wyrazu artystycznego, stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych. Wprowadzenie gry aktorskiej w inscenizacjach i widowiskach teatralnych zakończonych występem przed publicznością. Zajęcia będą odbywały się w tygodniu po 0,45 min.
Zajęcia prowadzi pani Anna Busza – Noińska

Przedszkole

Przedszkole im. Misia Uszatka w Bojanowie

Oddział przedszkolny na ul. Drzymały

Oddział przedszkolny Gościejewice

Lata pracy potwierdzały coraz oczywiściej, że dzieci zasługują na szacunek, zaufanie i życzliwość, że miło z nimi w pogodnej atmosferze łagodnych odczuwań, wesołego śmiechu, rześkich pierwszych wysiłków i zdziwień, czystych, jasnych, kochanych radości, że praca raźna, owocna i piękna. Janusz Korczak