Kadra przedszkola im. Misia Uszatka w Bojanowie

kadraW naszym Przedszkolu pracują wykształceni, wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele. Są to odpowiednio przygotowani i kreatywni pedagodzy, osiągający wysokie efekty w pracy z dziećmi, w zakresie rozwijania ich potencjalnych możliwości oraz rozbudzania ciekawości poznawczej.

W podejmowanych działaniach nauczyciele stymulują wszystkie sfery osobowości dzieci, dbając o ich harmonijny rozwój i bezpieczeństwo. Wspomaganie rozwoju na tym etapie edukacji odbywa się w miłej i serdecznej atmosferze.

W swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka.

Biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach, warsztatach i studiach podyplomowych.

Dyrektor przedszkola przyjmuje interesantów w każdy  poniedziałek i środę w godz. od 8.00 do 12.00.

Dyrektor   

 • Agnieszka Sikora

Nauczycielki:

 • Joanna Bijak
 • Katarzyna Rybarczyk
 • Ilona Sowińska
 • Wiesława Kin- Piejak
 • Hanna Alejska
 • Barbara Duszak
 • Alicja Balbus
 • Anna Busza- Noińska
 • Alicja Sierakowska
 • Agnieszka Szymkowiak
 • Joanna Wawrzyniak
 • Marta Andrzejewska

Intendent :

 • Emilia Marczyńska


Logopeda
:

 • Izabela Akaczonek

Pomoc nauczyciela :

 • Bogusława Kąpielska
 • Agnieszka Triebs
 • Natalia Leciejewska
 • Katarzyna Kaczmarek
 • Izabela Smolnicka
 • Elżbieta Kaźmierczak

Kucharka:

 • Agnieszka Wleklik

Pomoc kucharki:

 • Ewa Sobkowiak
 • Magdalena Golina

Woźne :

 • Julia Liska
 • Karolina Sobocka

Woźny:

 • Bogdan Dmitrów

Przedszkole

Przedszkole im. Misia Uszatka w Bojanowie

Oddział przedszkolny na ul. Drzymały

Oddział przedszkolny Gościejewice

Lata pracy potwierdzały coraz oczywiściej, że dzieci zasługują na szacunek, zaufanie i życzliwość, że miło z nimi w pogodnej atmosferze łagodnych odczuwań, wesołego śmiechu, rześkich pierwszych wysiłków i zdziwień, czystych, jasnych, kochanych radości, że praca raźna, owocna i piękna. Janusz Korczak